Podstrona: Dr inż. Mateusz Rajchel laureatem Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Mateusz Rajchel laureatem Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

2021-07-12 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Nauka
dr inż. M. Rajchel,

Dr inż. Mateusz Rajchel z Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury został laureatem konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020 za rozprawę doktorską pt. „Projektowanie i badania hybrydowego dźwigara mostowego z kompozytów FRP i betonu lekkiego”.

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgodzczy, dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚl,  Politechnika Śląska.

Tematyka pracy

Przedmiotem rozprawy są mostowe dźwigary hybrydowe łączące strukturalnie dwa innowacyjne materiały: polimerowy kompozyt włóknisty (FRP – fibre reinforced polymer) oraz beton lekki. Ogólnym problemem badawczym podjętym w rozprawie jest efektywność konstrukcyjna współpracy dwóch elementów z równych materiałów – cienkościennej belki z kompozytu FRP i płyty betonowej, połączonych strukturalnie w jeden dźwigar o budowie hybrydowej, przewidziany do zastosowania w budowie mostów drogowych. Praca jest pierwszą krajową rozprawą doktorską obejmującą kompleksowe prace naukowe, które doprowadziły do wdrożenia w Polsce nowego materiału w budowie mostów, stanowiącego alternatywę do stosowanych powszechnie w mostownictwie sprężonych belek prefabrykowanych lub stalowych belek walcowanych. Rozprawa obejmuje rozległe studia literaturowe, prace koncepcyjne, analityczne i projektowe, badania materiałowe, badania elementów konstrukcyjnych w laboratorium oraz badania gotowego obiektu demonstracyjnego.

Rozprawa doktorska powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Com-Bridge – Innowacyjny most z kompozytów FRP”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia Pilotażowego DEMONSTRATOR+ w latach 2013–2017. W wyniku realizacji prac naukowo-badawczych, będących podstawą rozprawy doktorskiej, w 2016 r. został zbudowany w Polsce pierwszy obiekt mostowy (w Błażowej koło Rzeszowa), którego główne elementy nośne zostały wykonane z nowego na rynku krajowym materiału konstrukcyjnego – polimerowego kompozytu włóknistego. Rozprawa doktorska stanowi więc kompleksowe podsumowanie prac naukowo-badawczych wykonanych przez autora pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego oraz przy udziale zespołów badawczych z dwóch uczelni – Politechniki Warszawskiej i Politechniki Rzeszowskiej.

Zainteresowania naukowe laureata

Dr inż. Mateusz Rajchel jest absolwentem studiów wyższych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, kierunek budownictwo, specjalność „budowa i utrzymanie mostów”. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Minister Infrastruktury z dziedziny transport za pracę dyplomową magisterską. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej. W ramach pracy na uczelni zajmuje się zastosowaniem kompozytów FRP do budowy obiektów mostowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Siwowskiego. Jest współrealizatorem grantów badawczych: Com-Bridge „Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” (NCBiR – Demonstrator+), grantu AnMet „Opracowanie innowacyjnych kompozytowych belek mostowych. Wykorzystanie śmigieł turbin wiatrowych do budowy mostowych obiektów inżynierskich” (PARP – Bon na Innowacje) oraz OptiDeck (NCBiR). Zajmuje się stalowymi, zespolonymi i żelbetowymi obiektami mostowymi, jak również zagadnieniami antykorozji konstrukcji stalowych. Jest współautorem kilku ekspertyz mostów drogowych i kolejowych, projektów próbnych obciążeń i przeglądów obiektów mostowych. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej. W ramach działalności branżowej jest współautorem kilku projektów obiektów mostowych drogowych i kolejowych oraz kładek dla pieszych.

Jest współautorem podręcznika dotyczącego projektowania drogowych obiektów mostowych wydanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury oraz ponad dwudziestu publikacji naukowych, w tym sześciu publikacji z tzw. Listy Ministerialnej o liczbie punktów powyżej 140. Jest również współautorem trzech zgłoszeń patentowych. Należy do stowarzyszenia Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję